ILD 11

FAQ

Ofte stilte spørsmål.

Hvor finner jeg nærmeste butikk?

Klikk deg inn på forhandleroversikten. Her er alle våre forhandlere oppført. Ild selges gjennom autoriserte forhandlere. Hos ildforhandleren kan du se forskjellige modeller og få svar på spørsmål om produkter og priser.

Hvor lang reklamasjonsrett er det på ildovnene?

Ild gir 5 års reklamasjonsrett. Forutsetningen er at vedovnen er montert i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt installasjonsveiledningen som medfølger produktet. Mer informasjon får du hos forhandleren.

Er vedfyring forurensende?

Nei, vedfyring forurenser ikke atmosfæren og har ingen negativ innvirkning på drivhuseffekten. Vedfyring er co2-nøytral bioenergi: når vi brenner ved i ovnen avgir kubbene samme mengde co2 som treet har absorbert fra luften i løpet av sin vekstperiode. Videre er det godt å vite at når treet blir hugget så blir det plass til et nytt, og prosessen kan gjenta seg. På denne måten utnytter vi en fornybar og bærekraftig energikilde der ingen ressurs blir brukt opp, og konsentrasjonen av co2 i atmosfæren blir ikke høyere. En rentbrennende vedovn tar i tillegg hensyn til nærmiljøet fordi partikkelutslippet er minimalt, og gir derfor ikke de samme plager som ikke-rent-brennende vedovner kan gjøre.

Hva menes med rentbrennende?

Ren forbrenning betyr at vedovnen har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner opptil 90% av gassene og partiklene i røyken til varme. En rentbrennende vedovn gir helt minimale utslipp, fordi ildstedet utnytter energien til å gi varme i stedet for røyk. Det betyr også at du nærmest kan halvere vedforbruket hvis du erstatter en ikke-rent-brennende vedovn med en ildovn.

Kan jeg bytte inn min gamle vedovn når jeg kjøper en ny?

Ta kontakt med forhandleren for informasjon om hva de kan bistå med når det gjelder gamle vedovner som skal byttes ut.

Hva er avstandskravet til brennbart materiale?

I testingen måles en minimumsavstand til brennbart materiale. Avstandskrav til brennbart materiale står i installasjonsveiledningen.

Kan jeg installere vedovnen selv?

Ja, det kan du, men før vedovnen kan tas i bruk, må arbeidet kontrolleres av kvalifisert kontrollør. Kvalifisert kontrollør kan være et sentralt godkjent foretak eller godkjent kommunal kontrollmyndighet. Det vil alltid være fornuftig å innhente opplysninger hos den stedlige bygningsetaten og fagkyndig hjelp før installasjonen igangsettes.
For å unngå feil installasjon og farlig bruk er det meget viktig at installasjonsveiledningen, som er vedlagt produktene, følges.

Må huset ha pipe?

De fleste som ikke har skorstein fra før kan installere stålskorstein. Ta kontakt med forhandleren om dette.

Kan jeg fyre med alt som er brennbart?

Det er alltid viktig å være nøye med hva du legger i vedovnen. Brenn aldri malt eller trykkimpregnert trevirke eller klorholdig plast, pvc. Det avgir svært giftige gasser. Ikke bruk vrakved fra sjøen som brensel. Den inneholder salt som blir til klor ved forbrenning. Vrakveden vaskes ut ved å la veden ligge ute i vær og vind i minst et par år.
Ved som lagres ute eller i kalde rom bør tas inn ca 1 døgn før den skal brukes slik at den får romtemperatur. Klyv deretter opptenningsveden til ca. 4 cm i diameter. Dette vil forenkle opptenningsfasen og gi hurtigere trekk i skorsteinen.

Hva er kravene til gulvbelegg?

En vedovn som plasseres på et brennbart gulv skal alltid ha et omkringliggende underlag i stål, skifer, glass eller lignende. Her er det viktig å sikre seg at underlaget oppfyller loven, både når det gjelder isolering og størrelse.