Norwegian nature

Personvernserklæring

Gyldig fra 25.05.2018
Denne personvernserklæringen hjelper deg som kunde hos ILD (både som forretnings- og forbrukerkunde), samt bruker av ildstoves.no til å forstå hvilke personlige data vi samler inn, hvorfor vi samler disse opplysningene, hvordan vi bruker dem og hvilke rettigheter du har som bruker av ildstoves.no. Denne erklæringen gjelder for din bruk av ildstoves.no.
Jøtul AS, er en norsk juridisk enhet med selskapsregistreringsnummer 989 519 247, heretter kalt "Jøtul" / "vi". Som eier av ildstoves.no og kontrollør vil vi behandle dine personlige data som beskrevet nærmere nedenfor.

1. Informasjon vi samler, juridisk basis

Jøtul AS samler personopplysninger ved henvendelser/forespørsler, garantiregistreringer og for feilsøking eller support på våre nettsider. Vi samler også inn personopplysninger om kontaktpersoner hos våre forretningskunder, forhandlere og leverandører. Personopplysninger er definert som informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Eventuell behandling av personopplysninger av Jøtul AS utføres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

 

1.1 Personlige opplysninger ved henvendelser/forespørsler via skjema

Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger når du bruker vårt forespørsel skjema:

 • Navn
 • Epost adresse
 • Gateadresse
 • Postnummer
 • By
 • Telefon
 • Dine spørsmål / kommentarer

Du kan også velge å informere om når du har tenkt å få produktet installert, samt laste opp bilder du vil vise av en løsning du allerede har, eller rommet der du ønsker at produktet skal installeres.

Rettsgrunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene er GDPR artikkel 6.1, bokstav a.

 

1.2 Personlige opplysninger ved garantiregistrering

Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger når du registrerer et produkt for garantiformål:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Epost adresse
 • Din alder
 • Informasjon om produktet

Rettsgrunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene er GDPR artikkel 6.1, bokstav b.

 

1.3 Personlige opplysninger samlet inn for feilsøking eller support

Vi samler inn informasjon du sender til oss når du kontakter oss via webmaster@jotul.no.

Rettsgrunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene er GDPR artikkel 6.1, bokstav a.

 

1.4 Cookies

Vennligst se vår egen side med informasjon om informasjonskapsler/cookies.

Rettsgrunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene er GDPR artikkel 6.1, bokstav f.

 

1.5 Personlige opplysninger samlet inn i sosiale medier plattformer

Når det gjelder våre sider i sosiale medier og lignende kommunikasjonskanaler kan vi samle anonymisert statistikk om brukeratferd. For bruken av disse plattformene gjelder plattformenes egne policyer.

 

1.6 Personlige opplysninger samlet inn fra våre forretningskunder, forhandlere og importører

Vi samler inn følgende personopplysninger om innehavere, kontaktpersoner og eventuelt andre ansatte hos våre forretningskunder, forhandlere og leverandører:

 • Navn
 • Selskap vedkommende er innehaver av eller ansatt i
 • Epost
 • Telefonnummer
 • Eventuelle andre opplysninger relatert til kunde-, forhandler- eller importørforholdet

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av ovennevnte opplysninger er GDPR artikkel 6, første ledd bokstav f.

2. Hvordan vi bruker innsamlede personopplysninger

2.1 Personlige data samlet for henvendelser/forespørsler via skjema

Personopplysninger som samles inn for henvendelser/forespørsler via skjema, brukes på følgende måter:

Informasjonen deles med valgt forhandler for å kontakte deg for et tilbud eller for å bestille tid for en befaring.

Personlige data samlet for Leads lagres i opptil 12 måneder.

 

2.2 Personlige opplysninger ved garantiregistrering

Personopplysninger som samles inn for garantiregistreringer, brukes på følgende måter:

Formålet med registreringen er å gi deg som forbruker, utvidet garanti. For oss er hensikten å forbedre våre produkter og tjenester. Derfor ber vi deg også om å godta og delta i vår kundeundersøkelse. Informasjonen om deg som forbruker er utelukkende basert på data som er oppgitt i skjemaet av deg.

Personopplysninger som samles inn for garanti, lagres i opptil 28 år.

 

2.3 Personlige opplysninger ved feilsøking eller support

Vi kan behandle dine personlige opplysninger og brukerlogger når du sender inn en forespørsel om feilsøking eller support for bruk av ildstoves.no. Slike personopplysninger og brukerlogger benyttes ikke til andre formål enn å gi deg den forespurte supporten eller feilsøkingen.

Personlige opplysninger samlet for feilsøking eller support lagres til feilen er korrigert og ikke lengre enn 2 måneder.

 

2.4 Personlige opplysninger samlet gjennom cookies

Se vår egen side om informasjonskapsler.

 

2.5 Personlige opplysninger samlet i sosiale medier plattformer

Når det gjelder våre sider i sosiale medier og lignende kommunikasjonskanaler kan vi samle anonymisert statistikk om brukeratferd. For bruken av disse plattformene gjelder plattformenes egne policyer.

 

2.6 Personlige opplysninger samlet inn fra våre forretningskunder, forhandlere og importører

Vi behandler personopplysninger om innehavere, kontaktpersoner og ansatte hos våre forretningskunder, forhandlere og importører for å kunne utføre våre plikter i henhold til kontrakt, herunder selge produkter, ivareta garanti på våre produkter, håndtere reklamasjoner, følge opp kundeforhold samt andre forretningsmessige disposisjoner.

3. Databehandlere

Vi benytter eksterne databehandlere til å hjelpe oss med å behandle dine personlige opplysninger for sky løsninger og teknisk støtte. Jøtul AS forblir ansvarlig for slik bruk av databehandlere, og skal bare benytte seg av partnere som oppfyller våre krav til sikker behandling av personopplysninger og blir underlagt kontraktslige garantier i henhold til gjeldende lovgivning for databeskyttelse.

Jøtul AS benytter Amazons løsninger for henvendelser/forespørsler via skjema og garantiregistreringer.

Jøtul AS benytter seg av teknisk support fra SQLI for henvendelser/forespørsler via skjema og garantiregistreringer.

4. Hvem vi deler din informasjon med

Personlige opplysninger innsamlet av oss deles med ILD-forhandlere for henvendelser/forespørsler via skjema og i noen tilfeller informasjon samlet via garantiregistreringer.

5. Informasjonssikkerhet

Når du gir oss personlige opplysninger på ildstoves.no, lagres de i våre server miljøer som drives av Amazon.

SQLI har inngått en databehandleravtale med Jøtul AS som angir datasikkerhet, driftspraksis, tilgangsnivåer, backup, lagringstid og sletting av personopplysninger.

6. Dine rettigheter

Når du gir oss dine personopplysninger, kan du be om tilgang til disse opplysningene, samt informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data. Du kan også be om korrigering, sletting og begrensning av behandlingen, samt at dine personopplysninger blir eksportert i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format (dataportabilitet).

Hvis vår behandling av personopplysninger er basert på ditt samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandling basert på samtykke før tilbaketrekking.

Forespørsler om ovennevnte rettigheter kan sendes til webmaster@jotul.no.

Du kan sende inn en klage til din gjeldende databeskyttelsesmyndighet dersom du mener at Jøtul AS ikke har overholdt dine rettigheter.

7. Endringer i denne personvernserklæringen

Jøtul AS forbeholder seg retten til å justere eller endre denne personvernserklæringen, og varsle deg om slike endringer før de implementeres. Du godtar slike endringer ved å fortsette å bruke tjenesten etter at slik informasjon er gitt til deg.