ILD 10

Forklaring av begreper

Kjekt å vite om vedfyring

Effektområde

Effektområdet viser minimum og maksimum antall kw vedovnen avgir ved normal bruk.

Luftspyling

Brennkammeret i disse vedovnene er utformet slik at luft “spyles” ovenfra og nedover innsiden av glasset. Dette forhindrer at sot og partikler fester seg på glasset, og forbedrer dermed innsynet til flammene.

Lukket forbrenning og uteluft

Vedovner med lukket forbrenning henter luft via en egen luftekanal direkte til vedovnen. Dette kan du lese mer om under gode råd.

Ren forbrenning

Ren forbrenning betyr at vedovnen har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner opptil 90% av gassene og partiklene i røyken til varme. En rentbrennende vedovn gir helt minimale utslipp, fordi vedovnen utnytter energien til å gi varme i stedet for røyk. Det betyr også at du nærmest kan halvere vedforbruket hvis du erstatter en ikke-rent-brennende vedovn med en rentbrennende.

Vermikulitt

Vermikulitt er et isolerende materiale som blant annet benyttes som brennplater i vedovner. Platene har en farge som gir vedovnen et lyst og innbydende inntrykk også når bålet ikke er tent.

Virkningsgrad

Virkningsgraden forteller i hvilken grad vedovnens forbrenning utnytter brenselet. En åpen peis vil normalt ha en virkningsgrad på ca 30%, mens en moderne vedovn har en virkningsgrad på 70-85%.