Wood

Tørr ved og fyringstips

Her finner du gode ved- og fyringstips

Tørr ved

Hvis du skal hogge veden selv bør det skje tidlig på våren. Veden kappes så i korte lengder før den kløyves og stables utendørs til over sommeren. Mye vann skal ut av veden, så husk å lagre den luftig.

For å sjekke om veden er tørr nok, kan du slå kubbene mot hverandre,og høre etter en ”syngende” lyd. Legger du en vedkubbe i en tett plastpose i et varmt rom, vil dugg på innsiden av posen avsløre om veden er for fuktig. Tørr ved er imidlertid lettest å kjenne igjen på markante tørkesprekker.

Vedtips

Rogn, bøk, eik, ask, lønn og bjørk regnes som den beste peisveden. Mange foretrekker imidlertid nåletre på grunn av knitrelyden, men slike tresorter sender ut gnister, og kan skape brannfare.

Fyringstips

Det er flere måter å fyre opp i ovnen på, men det er alltid viktig å være nøye med hva du legger i ovnen. Brenn aldri malt eller trykkimpregnert trevirke eller klorholdig plast, pvc. Det avgir svært giftige gasser. Ikke bruk vrakved fra sjøen som brensel. Den inneholder salt som blir til klor ved forbrenning. Vrakveden vaskes ut ved å la veden ligge ute i vær og vind i minst et par år.

Ved som lagres ute eller i kalde rom bør tas inn ca 1 døgn før den skal brukes slik at den får romtemperatur. Klyv deretter opptenningsveden til ca. 4 cm i diameter. Dette vil forenkle opptenningsfasen og gi hurtigere trekk i skorsteinen.

Før du tenner opp bør du åpne alle trekkventiler; noen ovner har bare en, mens andre kan ha to. Den enkleste metode for opptenning er slik:

  1. Legg to kubber i bunnen av brennkammeret og stable opptenningsved lagvis opp til hullene for sekundærluften. Avslutt med en halvstor kubbe på toppen.
  2. Legg 2–3 opptenningsbriketter eller lignende rett under det øverste laget med opptenningsved og tenn på.
  3. Under normale trekkforhold kan du nå stenge døren og bålet vil passe seg selv.

En annen variant er å legge to tykke vedkubber på hver side i ovnen. Legg sammenkrøllet papir mellom dem, stable så opptenningsveden øverst. Deretter kan du etterfylle med papir dersom det er nødvendig. Det kan være nødvendig å passe på at bålet får tilstrekkelig tilførsel av luft de første 10-15 minuttene, og det avhenger av trekkforholdene om du må tilføre ekstra luft via døren.

Legg ofte i ovnen, men bruk lite brensel om gangen. Fyres det for kraftig, kan varmepåkjenningen i skorsteinen bli unødvendig stor. Fyr moderat. Unngå ulmebrann, som gjerne fører til utslipp av svevestøv. Best er det når det brenner friskt og røyken fra skorsteinen er bortimot usynlig.