Clean burn

Ren forbrenning

Hva betyr dette?

Ren forbrenning betyr at vedovnen har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner opptil 90% av gassene og partiklene i røyken til varme.

Dette gir helt minimale røykutslipp, fordi vedovnen utnytter energien til å gi varme i stedet for røyk.

En rentbrennende vedovn trenger vesentlig mindre ved enn ”gamle” ikke-rentbrennende vedovner, for å produsere en viss varmemengde. Dersom du fyrer riktig, kan dette bety nesten en halvering av vedforbruket. Du får maksimal varme fra vedfyringen uten at det belaster miljøet, i tillegg til at du sparer penger på et lavere vedforbruk.