ILD 7

Lukket forbrenning

Alle ILD-vedovnene kan monteres med tilførsel av luft utenfra.

Luften kan enten tilføres gjennom veggen bak vedovnen eller gjennom gulvet opp gjennom bunnen av vedovnen. Tilførsel av uteluft tilfredsstiller krav om “balansert” ventilasjon i nye boliger. Lukket forbrenning gir også økonomisk fyring fordi det hindrer at man “stjeler” allerede oppvarmet inneluft til forbrenningsluft.